Kalifiye Tedarikçi Programı

Kalifiye Tedarikçi Programı kapsamında, tedarik ettiğimiz mal ve hizmetler açısından uzun dönemli bir iş birliğini hedefliyor, projelerimizde "kader ortaklığına" varan bir iş ortaklığını kurguluyor, bu amaçla tedarikçilerimizi kendi kurumsal yapımıza uyumlandırıyor ve sürdürülebilirlik adına iş ortağımıza yatırım yapıyoruz.

METEKSAN SAVUNMA KALİFİYE
TEDARİKÇİ PROGRAMI'NA HOŞ GELDİNİZ.

Savunma sanayimizin düzenleyici kurum vasfını da deruhte eden Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) misyonu
“Ülkemizin savunma ve güvenlik yeteneklerinin gelişimini sürekli kılacak sanayileşme, teknoloji ve tedarik programlarını
yönetmek” şeklindedir.

SSB’nin yayınladığı stratejik plan, teknoloji yönetim stratejisi, savunma sanayii sektörel strateji dokümanı gibi belgeler, bu sektörde faaliyet gösteren yüklenicilerin sanayileşmeye yönelik bakışını, yapılması gerekenleri ve hedeflerini düzenler. Meteksan Savunma olarak platform entegratörleri için sistem ve alt sistemler tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayi şirketi olarak, bizler de bu misyonu üstleniyor ve sanayileşme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Meteksan Savunma’da her kademedeki yönetici ve çalışan bilir ki, nicelikte büyümek bugünün ekonomisinde
sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturmanın önündeki en büyük engeldir. Bizler onun yerine nitelikte büyümeyi
tercih ederiz ve tedarik yönetimi, alt yüklenici yönetimi ve dış kaynaklar başlıkları altında uygun olan işleri şirketimiz
dışında yaptırmayı tercih ederiz.

Bu çerçevede Kalifiye Tedarikçi Programı (KTP) ise, tedarik ettiğimiz mal ve hizmetler açısından uzun dönemli bir işbirliğini hedeflediğimiz, projelerimizde “kader ortaklığına”
varan bir iş ortaklığını kurguladığımız, bu amaçla kendi kurumsal yapımıza uyumlandırdığımız ve bu sayede sürdürülebilirlik adına iş ortağımıza yatırım yaptığımız bir
programdır. Bu kılavuz dokümanda belirlediğimiz hususlar çerçevesinde sizlerle çalışmaktan, bu sektörde birlikte değer yaratmaktan, ulusal savunma sanayi misyonuna
beraberce hizmet etmekten mutlu olacağız.

Meteksan Savunma - Kalifiye Tedarikçi Programı'na katılmanızı teşvik eder, bu konuda sorularınızı ve başvurunuzu bekleriz.