Kalite Yönetimi

ISO 9001:2015 standardını esas alarak kurduğumuz kalite yönetim sistemimiz, teklif aşamasından ürünün müşteriye teslim edilmesi ve garanti süresi sonuna kadar olan tüm aşamalarda müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlamak üzere oluşturulmuştur.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ

Meteksan Savunma, Kalite Politikası doğrultusunda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası ile belgelendirilmiş, kendi alanlarında ilgili standartlarla uyumlu prosedür ve süreçleri kapsayan, etkinliği sürekli takip edilen ve iyileştirilen, proje teklif aşamasından garanti aşaması sonuna kadar müşteri beklentilerini ve memnuniyetini sağlamak, kurumsal yapıyı ve sürdürebilirliği korumak üzere sistematik ve dinamik bir Kalite Yönetim Sistemine sahiptir.KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Radar Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Akustik, Optik ve Simülasyon Sistemleri alanlarında sistem/yazılım/donanım geliştirme, gerçekleştirme, üretim ve lojistik destek faaliyetlerini, müşterilerimizin gereksinim ve beklentilerini karşılayacak şekilde, eksiksiz ve zamanında gerçekleştirmek,

  • Uygulanabilir şartları (yasal mevzuat, sözleşme/siparişler, Kalite Yönetim Sistemimiz) yerine getirmek, Kalite Yönetim Sistemimizin amaçlarına ulaşmasını değerlendirmek üzere yıllık hedeflere erişim durumunu izlemek/ölçmek,

  • Çalışanlarımızın eğitimi ve sürekli gelişimini sağlamak,

  • Kalite Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek  ve gelişen şartlara uygun olmasını sağlamaktır.