Değerlerimiz

Bizler, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. olarak;

  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer güvenlik kurumlarının yurtdışı bağımlılığını en aza indirmeyi ve bu sayede ülkemizin ulusal egemenliğine ve bağımsızlığına hizmet etmeyi;
  • Gelecek nesillerimizin teminatı olmakla, bilimin ve gerçekliğin ışığında eğitime verilen her türlü katkının bir görev olduğunu;
  • İnsan olmanın en yüce bir değerler kümesini tek başına temsil ettiğini ve bu anlamda idarî ve hiyerarşik hiçbir yapının ve uygulamanın bunun önünde yer alamayacağını;
  • Tüm girişimlerimizde hakkaniyet ve fazilet ölçüsünde hareket etmeyi;
  • Yasalara ve evrensel etik kurallara her zaman ve her şartta bağlı kalmayı;
  • İşbirliğinde güven vermeyi ve güven duymayı;
  • İç ve dış paydaşlarımıza en olumlu katkıyı sunmayı;
  • Kazancımızın karşılığından daha fazlasını vermeyi;

bize çalışmalarımızda yön ve ilham veren değerlerimiz olarak taahhüt ve ilân ederiz.