Meteksan Savunma'da
Kariyer

Meteksan Savunma’nın kurum kültürü ve değerleriyle, davranış modeli örtüşen adayların istihdamı birinci önceliğimiz. Şirketimize katılan yeteneklerin; hem teknik becerilerini hem de kişisel gelişimlerini tanımlı süreçlerimiz ve sistemlerimizle, sürekli gelişim anlayışıyla performanslarını takip etmekte ve eğitimlerle desteklemekteyiz.

PERFORMANS VE KARİYER YÖNETİMİ

Meteksan Savunma’da her seviyedeki çalışanlar için Performans Yönetim ve Gelişim Sistemi uygulanır.

Hedef Bazlı Performans

Şirket stratejileri doğrultusunda; malî hedefler, bu hedeflere ulaşmamızı sağlayan projelerin takvimsel ve iş bitirme hedefleri yıllık bazda takip edilir. Projeleri yöneten ve yürüten çalışanlarımızın, projenin hedefleri ve kapsamına paralel olarak performansları ölçümlenir.

Yetkinlik Bazlı Performans

Şirketin tüm çalışanları, kadrolara göre farklılık gösteren profesyonel ve kişisel yetkinlik setleri doğrultusunda değerlendirilir. Güçlü ve gelişime açık olan yönleri yıllık bazda performans yönetim sistemi ile ölçümlenerek, İnsan Kaynaklarının öğrenme ve gelişim programı ile takip edilir.

Meteksan Savunma, kadro ve performansa dayalı, rekabetçi bir ücret sistemi uygular. İnsan Kaynakları Direktörlüğümüz, Performans Yönetiminin yanı sıra bunu destekleyen Kariyer Yönetimi fonksiyonunu da gelişen yöntemleri takip ederek yürütür.

YETENEK YÖNETİMİ

Başarılı organizasyonlarda, öncelikle doğru personelin seçimi, sonrasında eğitimi, geliştirilmesi ve onlardan en uygun şekilde yararlanılması olarak adlandırılan yetenek yönetimi, bugün insan kaynakları yönetiminin en önemli fonksiyonlarından biri haline gelmiştir.

Meteksan Savunma Yetenek Yönetiminde,

  • Bu süreci performans ve kariyer yönetim sistemi çıktıları  ile yönetir,
  • Değerlendirme merkezi çalışmaları ile destekler,
  • Eğitim olanakları ile sürdürülebilir hale getirir,
  • Öncelikle yeteneği ve potansiyeli keşfeder,
  • Sonrasında ise gelişim alanları yaratır ve yeteneği koçluk -  mentorluk uygulamaları ile şirkete değer olarak  kazandırır.

AÇIK POZİSYONLAR

İş başvurularınız için kariyer.net sitesindeki profilimize ulaşabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ADAY MÜHENDİS, ADAY UZMAN VE STAJ BAŞVURULARI

Aday Mühendislik ve Aday Uzmanlık 3. veya 4. sınıf öğrencilerine yönelik, Meteksan Savunma'nın yürüyen işlere destek verilmesini amaçlayan, aynı zamanda öğrencilerin gelecekte seçeceği mesleğe karar vermesini kolaylaştırıp onları iş yaşamına hazırlayan, uzun dönem (akademik yıl boyunca devam eden) yarı zamanlı bir programdır. Aday Mühendis ve Aday Uzman alımlarımız yılın belli dönemlerinde yapılmaktadır. Başvurularınızı staj başvuru formumuz üzerinden gerçekleştirebilir, alımlar için duyurularımızı takip edebilirsiniz. Staj başvurularınızı vizyonergenc.com üzerinden yapabilirsiniz.

Staj Başvuru Koşulları

Başvuru sırasında Üniversite 3'üncü
veya 4'üncü sınıfa devam ediyor olmak

Üniversiteden zorunlu staj
kapsamında SGK-İşe Giriş Bildirgesi getirebilmek