KEMENT Projesi Tamamlandı


KEMENT Projesi Saha Kabul faaliyetleri kapsamındaki Hava-Yer ve Hava-Hava Testleri başarıyla tamamlanmış, 16 Nisan 2019 tarihinde Proje Kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak taktik veri bağının oluşturulması (KEMENT) projemizin Saha Kabul faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Hava-Yer ve Hava-Hava Testlerinde en yüksek mesafeden en büyük boyutlu görüntü aktarımı ve platformlar arası haberleşme başarı ile sağlanmış olup, 16 Nisan 2019 tarihinde Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Harekât kabiliyetine önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefi ile başladığımız KEMENT Projesi ile ağ destekli harekâtı destekleyen, muharebe sahasındaki hava aracı, mühimmat ve görev sistemleri gibi unsurlar arasında karmaşık bilgi setlerinin gerçek zamanlı olarak değişimini, kritik verilerin paylaşılmasını sağlayan ve ağ yapısında çalışan milli bir haberleşme sistemi geliştirilmiştir. Proje kapsamında muharip hava platformları, röle platformları (İHA, Helikopter, vs.) ve su üstü platformları ile mühimmatlar için 5 tip terminal geliştirilmiş, laboratuar,  yer-yer, hava-yer ve hava-hava testlerinden oluşan kabul testleri başarı ile tamamlanmıştır.

08 Nisan 2019 tarihinde tamamlanan Hava-Yer ve Hava-Hava testlerinde mühimmata ve iki ayrı hava platformuna entegre edilen KEMENT terminallerinin kurulan ağda mesaj ve görüntü paylaşımını proje isterlerinin de üzerinde mesafelerde başarı ile gerçekleştirdiği doğrulanmıştır.

KEMENT terminalleri, gerek ağ destekli veri bağı olarak (NEW-Network Enabled Weapon kabiliyeti) gerekse bir taktik data link olarak Silahlı Kuvvetlerimiz için görev almaya hazır bir haberleşme sistemidir. Ağda bir mühimmatın güdülmesi başta olmak üzere milli bir dalga formu ve kriptosu ile ağ destekli harekâtın önemli bir unsuru olacak bu ürünler uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecektir.

KEMENT Projesi kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilen bu ürünler bir taraftan mühimmatların veribağı ihtiyaçlarını karşılayarak yeteneğini arttırırken öte taraftan ülkemizin dünyada ağ temelli hareket yeteneğine sahip bir kaç ülke arasında yerini almasını sağlayacaktır.

“Türkiye’nin Veri Bağı Firması olmak” vizyonundan hareketle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam karşılayan, güncel teknolojiyi kullanan, Ar-Ge temelli, millî, yenilikçi, maksimum yurt içi katma değeri olan veri bağları üretmeye devam ediyoruz.

 DİĞER HABERLER

TÜMÜNÜ GÖR