Meteksan Savunma 19 Mayıs #BağımsızlığımızınSimgesi Kampanyası Koşulları


 • Kampanya koşulları Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin üzerinden yayınlanan Meteksan Savunma 19 Mayıs #BağımsızlığımızınSimgesi kampanyası için geçerlidir.  

 • Kampanyaya 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılan katılımlar geçerli olacaktır.

 • Kampanyaya katılımın geçerli olması için katılımcının elinde Türk bayrağı ile çektirdiği fotoğrafını #BağımsızlığımızınSimgesi ve @meteksansavunma etiketi ile paylaşmış olması, Meteksan Savunma sosyal medya hesaplarından en az birini takip ediyor olması ve profilinin gizli olmaması gerekmektedir.

 • Kampanyanın kazananları 21 Mayıs 2020 tarihinde https://www.onlinecekilisyap.com  adresi üzerinden yapılacak olan çekilişle belirlenecektir.

 • Kampanyada, katılımcılar arasından çekiliş yoluyla belirlenecek 5 kişiye ödül verilecektir.

 • Katılımcı bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde yarışma katılımı geçersiz sayılır.  

 • Kampanyada kazanılacak olan Robotik Programlama Seti ödülü Arduino Proje Seti’dir.

 • Kazananlara hediyeleri kargo yoluyla ulaştırılacaktır. 

 • Kampanyaya katılım ücretsizdir.

 • Katılımcılar sadece kendilerine ait iletişim bilgileriyle katılabilirler ve gönderdikleri iletişim ve kimlik bilgilerinin kendilerine ait ve doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Kampanya kapsamında paylaşılan tüm kişisel veriler ödülün teslim edilmesi dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

 • Aynı kişinin farklı profil bilgileri ile kampanyaya tekrarlı katılımı ve ödül kazanımı kural dışıdır. Bu gibi durumlarda, katılımcı hiçbir uyarı yapılmadan diskalifiye edilir.

 • Kampanya sonunda kazanılan ödül bir başka kişi veya kuruma devredilemez, satılamaz, değiştirilemez ve/veya ödülün nakit karşılığı talep edilemez.

 • Kazanılan hediyelerde arıza çıkması durumunda Meteksan Savunma Sanayii A.Ş sorumlu değildir.

 • Bu Kampanyanın Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin siteleri ile bir ilişkisi yoktur. Yaşanabilecek problemlerden mecralar sorumlu tutulamaz.

 • Kampanyanın tüm hakları Meteksan Savunma’ya aittir. Meteksan Savunma önceden bildirimde bulunmaksızın kampanyayı durdurma ve koşullarında; kampanya kuralları, kampanya süresi, katılım şartları ve ödüller gibi kampanya ile ilgili her türlü konuda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 • Bu kampanya Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş̧ ve ikramiyeler kapsamı dışında kalmaktadır.

 • İşbu Katılım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu katılım koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları uygulanmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Katılım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Meteksan Savunma kayıtları esas alınacaktır.

 • Kampanyaya katılanlar, kampanyaya katılmakla birlikte bu katılım koşullarını okuduklarını, anladıklarını, kabul ettiklerini ve katılım koşullarına uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 • Katılımcı yarışmaya katılmayı kabul ettiğinde Meteksan Savunma, katılımcıların ad, soyad, fotoğraf ve Facebook/ Twitter/ Instagram/ Linkedin kullanıcı adı bilgilerini yarışma için kullanım ve yayınlama hakkına sahip olur. Bu kapsamda katılımcılar, işbu yarışma katılım koşullarına ek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hazırlanan aydınlatıcı bilgilendirme yazısını okuduklarını, anladıklarını ve kampanya kapsamında paylaşmış oldukları kişisel verilerinin Meteksan Savunma tarafından veri sorumlusu olarak toplanmasını, işlenmesini, kaydedilmesini, çekilişin yapılacağı site ile paylaşılmasını kabul ve beyan ederler.

Meteksan Savunma, kampanya kapsamında paylaşılan kişisel verileri başka herhangi bir amaçla kullanmayacak, 3. Kişiler ile paylaşmayacak, çekiliş sonucu ödüllerin dağıtılması ile birlikte kişisel verileri tamamen silip imha edecektir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Aydınlatma Metni

Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. tarafından düzenlenmiş olan 19 Mayıs #BağımsızlığımızınSimgesi kampanyası kapsamında işlenecek kişisel verileriniz için KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yapılmaktadır.

#BağımsızlığımızınSimgesi kampanyası kapsamında kişisel verileriniz, yarışma süresince ve yarışmaya ilişkin olarak Meteksan Savunma Sanayii A.Ş tarafından veri sorumlusu olarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ölçüde işlenecektir.

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Meteksan Savunma Sanayii A.Ş.’ye iletmeniz durumunda, Meteksan Savunma Sanayii A.Ş talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Meteksan Savunma Sanayii A.Ş ‘a talebinizi yazılı olarak iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Beytepe Lodumlu Köy Yolu No: 85/A Bilkent/Çankaya/Ankara adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

 DİĞER HABERLER

TÜMÜNÜ GÖR