MİDAS Milli Piezoelektrik Seramik
Sualtı akustik alıcı ve verici birimlerinde kullanılmak üzere Milli Piezoelektrik Seramik (MPZT) Navy Tip 1 ve Navy Tip 2 kompozisyonların geliştirilmesi, karakterizasyonu, Navy Tip 1 kompozisyonu ile MİLGEM Sonar Sistemleri’nde kullanılacak seramiklerin üretilmesi ve testleri gerçekleştirilmiştir.

Geliştirilen seramikler değişik tip ve frekansta transdücer ve hidrofon üretiminde kullanılmaktadır.