Fiber Optik Akustik Algılayıcı
Proje kapsamında konvansiyonel piezoelektrik prensibi yerine, fiber üzerinden giden laser ışığının akustik dalga tarafından modüle edilmesine dayalı yeni tip bir akustik algılayıcı teknolojisi, millî imkanlarla geliştirilecektir. Bu sayede çok hassas, modüler, hafif ve küçük bir sensör yapılmaktadır. Proje Haziran 2013'de başlamış olup halen devam etmektedir.

 

  • Sualtı Akustik Sensör Ağları
  • Deniz Platformu Sonarları
  • Yan Dizin Sonarı
  • İnce (Thin-Line) Çekili Dizin Sonarı
  • Sonoboy
  • İnsansız Sualtı Araçları (UUVs/ROVs/AUVs)
  • Sualtı Güvenliği
  • Boru Hatlarının, Stratejik Kaynakların, Tarihi Batıkların Korunması
  • Sismik Araştırmalar
  • Biyolojik Araştırmalar