Yangın Eğitim Simülatörü
Yangın Eğitim Simülatörü’nün amacı, dershane ortamında nazari olarak verilen yangınla mücadele eğitimlerinin, gerçekçi, etkin ve güvenli eğitim ortamı sunarak, sabit ve seyyar söndürme malzemeleri kullanılarak, icra edilecek fiili eğitimler ile pekiştirilmesini ve yangınla mücadele edecek tamirci parti veya yangın timi personelinin yangınla mücadele konusundaki ünsiyetlerini artırmaktır.

Yangın Eğitim Simülatörü, platformlarda bulunan mahallere uygun, gerçekçi eğitim ortamında farklı alev yüksekliğine sahip ve yayılma özelliği olan, duman ve ses efektleri ile desteklenen yangın senaryolarıyla gerçek yangın durumları için eğitim imkânı sunar ve emniyeti de göz önüne alarak yangınla mücadele etmenin doğru yolunu gösterir. Böylece yangınla mücadele edecek personelin gerçek yangına daha etkin ve etkili müdahale edebilmeleri için üst düzeyde hazır olmalarını sağlar.


  • Talebe göre uyarlanabilir standart kompartımanlar
  • Gerçek koşullarda yangınla mücadele ve söndürme eğitimi (duman, ses ve ışık efektleri uygulamaları ile)
  • Farklı çevre koşullarında, değiştirilebilir zorluk seviyelerinde senaryo planlama, koşturma ve eğitim değerlendirmesi
  • Canlı eğitimlerle, personelin yangınla mücadele ve söndürme, muhabere ve raporlama tekniklerinin geliştirilmesi
  • Personelin ağır şartlarda (duman, karanlık, vb.) tepki süresinin ölçülmesi, takip edilmesi ve geliştirilmesi
  • Kullanıcı seçimi ile oluşturulacak çeşitli senaryolar ile ferdi ve takım performans değerlendirmesi
  • CCTV kullanımı ile eğitimlerin izlenmesi, kaydı ve tekrar oynatılabilme özelliği
  • Ferdi/takım olarak geçmiş eğitim performansları takibi ve karşılaştırılması