YETKİNLİKLER
  • Mikrodalga/milimetre dalga anten ve radom tasarım
  • Yüksek performans ve verime sahip tümleşik özgün RF alıcı/verici modül tasarımı
  • Ödüllü milimetre dalga anten tasarımı
  • RF arayıcı başlık tasarımı
  • Yazılım tabanlı radar mimarisi
  • VIS, SWIR ve MWIR bantlarında fiber lazer kaynaklarının tasarımı
  • Yönlendirilmiş Lazer-IR karşı tedbir sistemleri
  • Lidar Sistemleri
  • Optik faz algılama ve faz kontrol mimarileri
  • Fiber algılayıcı uygulamaları