Tunç Batum
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Önder Sezgi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof.Dr. Erdal Arıkan
Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Kerem Alparslan
Genel Müdür
Özgür Cankara
Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Erdal Torun
Genel Müdür Yardımcısı