Sayısal Sualtı Akustik Modem Geliştirilmesi

Proje kapsamında sualtında sayısal olarak haberleşebilen düşük güç tüketimli sayısal sualtı akustik modemi geliştirilmiştir. 


  • Sualtı Haberleşme
  • Sualtı Akustik Sensör Ağları
  • Askeri Tespit ve Takip
  • Telemetre
  • Telsiz Komuta Kontrol
  • İnsansız Sualtı Araçları
  • Sualtı Kaynaklarının Kontrolü
  • Boru Hattı Güvenliği