Meteksan Savunma SAHA İstanbul Üyesi Oldu
28.06.2017


Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde verimliliğinin yükseltilmesi ve rekabet edebilirliğinin artırılması için, konuya odaklı, nitelikli iş gücüne sahip, ileri teknoloji ürünler üretebilen, bunları uluslararası arenada satabilen, ulusal ve bölgesel girişimler ile, bunları destekleyecek yapılara ihtiyacımız bulunuyor.


Bu kapsamda oluşturulan kümelerin firmalarımız arasındaki işbirliğini arttırılması ve sektör firmaları arasında sinerji yaratılması için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. SSM, İTO, THY Teknik, İTÜ, İSO, DTO, TİM ve Üniversitelerimizin destekleri ile 17 Mart 2015 tarihinde Teknopark İstanbul'da kurulan SAHA İstanbul, kurulduğu tarihten itibaren sektörümüze önemli katkılar yapan kümelerin başında geliyor.


Şirketimiz de İstanbul bölgesi savunma ve havacılık firmaları ile işbirliklerini arttırmak, yetkinliklerinden daha fazla faydalanabilmek ve küme firmaları ile hem iç hem de dış pazarda güç birliğine gitmek üzere Haziran ayı itibariyle SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği üyesi olmuştur. Meteksan Savunma olarak Ülkemiz savunma sanayii sektörünün gelişimi ve sinerjisinin arttırılması için gerçekleştirilen bu tip yapılanmalara katkı sağlamaya ve aktif rol almaya bundan sonrada devam edeceğiz.