01.08.2019
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) ve Meteksan Savunma arasında, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Karinaya Monteli Sonar Sistemi Sözleşmesi 31.07.2019 tarihinde imzalanmıştır.

 

Milli Gemi Projesi (MİLGEM) kapsamında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından tasarımı gerçekleştirilen ve Türk mühendislerinin eseri olarak üretilen, Türk Bayrağını dünya denizlerinde başarılı bir şekilde dalgalandıran MİLGEM Korveti’nin, Pakistan ve Türkiye arasında 6 Eylül 2018 tarihinde imzalanan anlaşma ile Pakistan Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmesi kararlaştırılmıştı.

 

MİLGEM projesi kapsamında milli olarak geliştirilen ve inşa edilen ADA sınıfı korvetlerimizin sonarı olarak dünya denizlerinde başarıyla görev yapan YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilecek 4 adet korvetin de sonar sistemi olarak seçildi. 

 

YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, özellikle korvet ve fırkateyn gibi su üstü gemi platformlarının denizaltı, torpido ve diğer su altı hedef/tehditlerini tespit ve takip etmesi için kullanılmakta; Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Korveti olan MİLGEM gemisinin de en önemli sensörlerinden biri olarak yer almaktadır. Bu sözleşme ile Türkiye, DSH sonarı ihraç edebilen sayılı ülkeler arasında yerini almıştır.

 

ASFAT ile Meteksan Savunma arasında imzalanan Pakistan MİLGEM Projesi Karinaya Monteli Sonar Sistemi Sözleşmesi ile tedarik edilecek YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi’nin, içerisindeki en alt seviyedeki seramik malzemelere kadar tüm kritik teknoloji içeren parçaları milli olarak tasarlanmış ve yerli olarak üretilmektedir. YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, böylece Deniz Kuvvetleri envanteri dışında ilk kez dost ülke Pakistan Bahriyesi'nin de envanterinde yer alacaktır.

 

YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, deniz ortamında karşılaşılabilecek; denizaltı, torpido ve su üstü gemisi gibi hedefleri tespit ve takip etmek üzere tasarlanmıştır. Pasif modda hedeflerin yaydığı gürültüleri dinlerken, aktif modda hedeflerden yansıyan ekoları kullanarak, hedeflerin otomatik olarak yönünü ve mesafesini hesaplayabilmekte, saha geçişleri sırasında ise mayın ve mayın benzeri obje tespiti için de kullanılmaktadır.
26.06.2019

KEMENT Projesi Saha Kabul faaliyetleri kapsamındaki Hava-Yer ve Hava-Hava Testleri başarıyla tamamlanmış, 16 Nisan 2019 tarihinde Proje Kapanış toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Milli mühimmatların atış sonrası kontrolünü sağlayacak taktik veri bağının oluşturulması (KEMENT) projemizin Saha Kabul faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz Hava-Yer ve Hava-Hava Testlerinde en yüksek mesafeden en büyük boyutlu görüntü aktarımı ve platformlar arası haberleşme başarı ile sağlanmış olup, 16 Nisan 2019 tarihinde Proje Kapanış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Harekât kabiliyetine önemli katkı sağlaması ve aynı zamanda Milli Taktik Veri Bağı altyapısının oluşturulması hedefi ile başladığımız KEMENT Projesi ile ağ destekli harekâtı destekleyen, muharebe sahasındaki hava aracı, mühimmat ve görev sistemleri gibi unsurlar arasında karmaşık bilgi setlerinin gerçek zamanlı olarak değişimini, kritik verilerin paylaşılmasını sağlayan ve ağ yapısında çalışan milli bir haberleşme sistemi geliştirilmiştir. Proje kapsamında muharip hava platformları, röle platformları (İHA, Helikopter, vs.) ve su üstü platformları ile mühimmatlar için 5 tip terminal geliştirilmiş, laboratuar,  yer-yer, hava-yer ve hava-hava testlerinden oluşan kabul testleri başarı ile tamamlanmıştır.

08 Nisan 2019 tarihinde tamamlanan Hava-Yer ve Hava-Hava testlerinde mühimmata ve iki ayrı hava platformuna entegre edilen KEMENT terminallerinin kurulan ağda mesaj ve görüntü paylaşımını proje isterlerinin de üzerinde mesafelerde başarı ile gerçekleştirdiği doğrulanmıştır.

KEMENT terminalleri, gerek ağ destekli veri bağı olarak (NEW-Network Enabled Weapon kabiliyeti) gerekse bir taktik data link olarak Silahlı Kuvvetlerimiz için görev almaya hazır bir haberleşme sistemidir. Ağda bir mühimmatın güdülmesi başta olmak üzere milli bir dalga formu ve kriptosu ile ağ destekli harekâtın önemli bir unsuru olacak bu ürünler uzun mesafeden, elektronik harbe dayanıklı, yüksek hızlı taktik veri haberleşme ihtiyacı duyulan pek çok uygulama ve platformda kullanılabilecektir.

KEMENT Projesi kapsamında özgün ve milli olarak geliştirilen bu ürünler bir taraftan mühimmatların veribağı ihtiyaçlarını karşılayarak yeteneğini arttırırken öte taraftan ülkemizin dünyada ağ temelli hareket yeteneğine sahip bir kaç ülke arasında yerini almasını sağlayacaktır.

“Türkiye’nin Veri Bağı Firması olmak” vizyonundan hareketle, müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam karşılayan, güncel teknolojiyi kullanan, Ar-Ge temelli, millî, yenilikçi, maksimum yurt içi katma değeri olan veri bağları üretmeye devam ediyoruz.

16.05.2019

Denizaltılar için sadece kerteriz, kerteriz ve mesafe tespiti yapabilen iki farklı intersept sonarının milli imkânlarla tasarlanması ve üretilmesi maksadıyla başlatılan “İntersept Kerteriz ve Mesafe Tespit Sonarı Geliştirme Projesi”, TÜBİTAK BİLGEM ve Meteksan Savunma Sanayii AŞ. Arasında imzalanan TÜBİTAK SAVTAG proje sözleşmesi çerçevesinde yürütülmektedir.

21.04.2019

Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzaladığımız DUNKER Projesi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın denize düşen helikopter veya suya mecburi iniş yapan uçaktan kurtulma eğitimleri için milli imkanlarla tesis edilmiş, modern bir simülatör sistemini hayata geçiriyoruz.

 

Dünya genelinde deniz kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik geliştirdiği Yara Savunma Simülatörü ile alanında en güncel ve modern çözüme sahip olan Meteksan Savunma, simülatör ailesine yeni bir ürün katıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın “Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER)” projesi sözleşmesi Savunma Sanayii Başkanlığı ile Meteksan Savunma arasında 2018 yılı içerisinde imzalandı.

 

Denize düşen helikopter veya suya mecburi iniş yapan uçaktan kurtulma eğitimleri, Silahlı Kuvvetlerde gerek sahilde gerekse yüzer unsurlarda konuşlanmış uçucu personel, bu araçlarla intikal eden askeri personel kadar, sahilden açıkta bulunan petrol tesisleri gibi mahallerde görev yapan sivil personel için de önemli bir yetenektir.  Bu yeteneğin kazanılmasının yanı sıra helikopter ve uçaklarda görev yapan, intikalde bulunan personelin bu eğitimi alarak, yeterliliğini belgeleyecek sertifikasyonu da alması önemli bir gereksinimdir.

 

Eğitimler, tesis edilmiş bir havuz içerisinde, helikopter benzetiminin kontrollü şekilde 180 dereceye kadar döndürülmesi, içindeki personelin bu durumdaki helikopterden çıkması olarak gerçekleştirilmektedir.

 

Söz konusu ihtiyacın Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için karşılanması maksadıyla            Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan tedarik çalışması Meteksan Savunma ile 2018 yılında imzalanan sözleşme ile gerçekleşme yolunda ilk önemli adımını atmıştır.

 

Dz.K.K.lığı Deniz Hava Üs Komutanlığı bünyesinde konuşlandırılmak üzere, personelin günümüz imkan ve kabiliyetleri ile gerçekçiliği artırılmış modern tesislerde “Denize Düşen Helikopterden/Mecburi İniş Yapan Uçaktan Kaçma Kurtulma (DUNKER)” eğitimlerinin yapılması maksadıyla uluslararası standartlarda ve OPITO kriterleri dikkate alınarak tasarlanmış, modern bir simülatör Meteksan Savunma tarafından tesis edilecektir.

 

DUNKER Projesi kapsamında simülatör sistemini oluşturan vinç(ler), platformlar ve yan eçhizelerden oluşan simülasyon ekipmanı ile bunun tamamlayıcı bileşeni olan havuz, havuz tesisatı ve teknik oda ve mahallerden oluşan bina inşası da gerçekleştirilecektir. Havuzda, fırtına/dalga simülasyonları, gündüz ve gece ayırımı yapılabilecek ve ışık şiddeti ayarlanabilecek şekilde aydınlatma/karartma imkânı, şiddeti ayarlanabilir bir yağmurlama sistemi gibi gerçekçi ortamı oluşturacak farklı unsurlar bulunacak, fırtınalı hava benzetiminin yapılabilmesi için, ışıklandırma, ses sistemi, rüzgar etkisi, dalga etkisi ve yağmur etkisi bir arada ve ayrı ayrı kullanılabilecektir.

 

Simülatörün, farklı eğitimlerin yapılabildiği, dört bileşenden oluşması öngörülmüştür. Birbirinden bağımsız ve farklı zamanlarda gerçekleşecek eğitimlerin yapılacağı bileşenler şunlardır:

 

-Suya Düşen Helikopterden Kaçma/Kurtulma: Bir Jenerik Kabin ve vinçten oluşan, Suya Düşen Helikopterden Kaçma/Kurtulma eğitiminin verileceği platform.

-Kurtarma Helikopteri: Kurtarma harekatı yapan helikopteri simüle eden bir platform, kazazedenin havuzdan platforma alınmasını sağlayacak vinçten oluşan, kurtarma eğitiminin verileceği benzetim.

- Paraşütle Suya İnme: Paraşütle atlamayı simüle edecek kule ve raylı sistemden oluşan, paraşütle suya inme ve hayatta kalma eğitimlerinin verileceği platform. Personelin paraşütle suya inme ve hayatta kalma eğitimlerinin yapılabilmesi için paraşütle suya iniş benzetimi yapmak üzere bir kule, telli kayma sistemi ve paraşüt askı sistemi tesis edilecektir.

-Gemi Güvertesi: Gemiyi simüle edecek bir platform, ağ merdiven sistemi, halat, kapalı can salı ve atma mekanizmasından oluşan, gemiyi terk etme eğitimlerinin ve kazazedelerin gemi güvertesine alınması eğitimlerinin verileceği mahal.

 

Proje ile Kazanılması Öngörülen Yetenekler :

 

DUNKER projesinin ana unsurlar olan jenerik kabin, kabini taşıyan vinç ve kurtarma vincinin yerli olarak tasarım ve üretimi ile;

- kompozit malzeme, paslanmaz/alüminyum malzeme işlenmesi,

- bu malzemeler ile istenen güvenli yük kaldırma-SWL’yi sağlayacak tasarımın geliştirilmesi,

- personel indirme/kaldırma sistemlerinin tesisi,

- sistemlerin uygun şekilde entegrasyonu ve otomasyonu alanlarında halihazırda mevcut yeteneklerin çeşitlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlayacaktır.

 

Denizdeki platformlara hava yoluyla transfer edilecek personelin alması gereken eğitimler arasında olan OPITO standartlarına uygun eğitim yurtiçinde verilecek, kaynak tasarrufu yapılacak, bu hizmet gerek NATO gerekse uluslararası diğer ülke ve kurum/kuruluşlara da verilebilecek, hizmet ihracı sağlanacaktır. Bahse konu eğitim  Dünya’da 47 ayrı ülkede kurulmuş  205 adet tesiste verilmekte olup, milli imkanlarla  tesis edilecek bu simülatör ile Türkiye de bu ülkeler arasına dâhil olacaktır.

04.04.2019

Savunma Sanayii Başkanlığımız ile helikopter platformları başta olmak üzere hava araçlarının alçak irtifa uçuş koşullarında seyir güvenliğini artırmak amacıyla geliştirilecek fiber lazer tabanlı Aktif Helikopter Engel Tespit Sistemi Projesi sözleşmesini imzaladık.

22.03.2019

Bağlı olduğu hava platformunda enkoderden aldığı sayısal bilgiye sayısal kodlama ve modülasyon tekniklerini uygulayarak, RF yukarı çevirici ile frekansını, güç yükselteç ile gücünü yükseltme ve antenler vasıtasıyla yer alıcı sistemine aktarma görevini üstlenen Telemetre Vericisi’nin (TMV) yerli olarak geliştirilmesini tamamladık. Göreve hazır hale gelen TMV ürünümüz, platform üzerindeki testlerin tamamında başarı ile görev yaptı. Aviyonik haberleşme sistemleri ürün ailemize yeni katılan TMV ilk kez IDEF 2019 fuarında sergilenecek.

30.01.2019

Meteksan Savunma Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, 01.02.2019 tarihi itibariyle Radar Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Selçuk Kerem Alparslan atandı. Radar Sistemleri, Çevre Gözetleme Sistemleri, Lazer ve Elektro-Optik Sistemler, Haberleşme Sistemleri, Sualtı Akustik Sistemler ve Platform Simülatörler alanlarında faaliyet gösteren Meteksan Savunma, helikopterler ve İHA’lar için radar sistemleri, çevre gözetleme radarları, altimetreler, taktik ve stratejik füze sistemlerinin veri bağları, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, lazer tespit ve karşı tedbir sistemleri, sonar sistemleri, su altı erken uyarı ve ikaz sistemleri ve eğitim simülatörleri geliştiriyor.

 

1969 yılında Ankara’da doğan Selçuk Kerem Alparslan, ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans ve yüksek lisans, ayrıca Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden Executive MBA derecelerine sahip. 1991-2005 yılları arasında Aselsan A.Ş.' de tasarım-geliştirme mühendisliği ve teknik yönetim alanlarında görevler üstlenmiş, akabinde 2005 – 2007 yılları arasında Elektronik Tasarım Otomasyonu alanında faaliyet gösteren Synplicity Inc., ABD firmasının Türkiye’deki Ar-Ge branşında Sistem Uygulama Müdürlüğü yapmıştır. Daha sonra Meteksan Savunma'da Mühendislik Direktörü olarak çalışmaya başlayan Selçuk Kerem Alparslan, 2009 yılında Mühendislik Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 yılında Algılayıcı Sistemler Genel Müdür Yardımcılığı, 2016 yılından itibaren de Sistem ve Ürün Mühendislik Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür.

 

Meteksan Savunma’da 2016 yılından itibaren Genel Müdürlük görevinde bulunan ve görev süresince şirketi faaliyet gösterdiği alanlarda uluslararası pazarda başarılı bir şirket haline getiren, projeleriyle Meteksan Savunma’nın savunma sanayii sektöründe güvenilirliğini ve iş hacmini arttıran Tunç Batum ise 01.02.2019 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılarak, Bilkent Holding Grup Başkanlığı ve Meteksan Savunma Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanmıştır.